เอกสาร ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๑๖๔ (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

December 19, 2023 by
Administrator


ดาวน์โหลดไฟล์ : 

ห้วงเวลา