ผู้บังคับบัญชากองบิน ๑

 

  commander 01   
 
 นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย
ผู้บังคับการกองบิน ๑
 
     
commander 02    commander 03
 นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว
รองผู้บังคับการกองบิน ๑
 
นาวาอากาศเอก ภาสกร ไชยกําเนิด
รองผู้บังคับการกองบิน ๑
     
  commander wait photo  
 
 นาวาอากาศเอก ฉลองชัย ใยไหม
เสนาธิการกองบิน ๑