น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ น.อ.สมเดช ผลกลาง เป็นผู้แทน ผบ.บน.๑ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา บน.๑ จำนวน ๓๐ คน ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค.๖๒ ณ บริเวณสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

volunteer project 10

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายโครงการจิตอาสา เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๓/๖๒ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค.๖๒  ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ ...

Volunteer 1

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำกำลังพลจิตอาสาจำนวน ๕๐ คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๖๒ ณ สวนสุรนารี (บริเวณข้างลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี) จว.นครราชสีมา ...

mother day 62 3 1

บน.๑ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๖๒ ณ อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ ...

mother day 62 2 1

น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๖๒ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ศาลากลาง จว.นครราชสีมา ...

120862 1

น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ นำข้าราชการ บน.๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๖๒ ณ สนามหน้าศาลากลาง จว.นครราชสีมา ...

Wing1 Mom1

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ ส.ค.๖๒ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จว.ขอนแก่น ...

Recording 120862 1

น.อ.จักกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ และทหารกองประจำการ บน.๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๖๒ ณ สนามหน้าศาลากลาง จว.นครราชสีมา ...

280762 3 5

บน.๑ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๖๒ ณ อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ ...

280762 14

น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน รอง ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ บน.๑ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จว.นครราชสีมา ...

280762 2 1