กองบิน ๑ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

   นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และนาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๑ ร่วมกับประชาชนจิตอาสาจังหวัดนครราชสีมา และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่กำจัดวัชพืช และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณสระน้ำเจ้าคุณ บ้านหนองแฟบ ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ...

The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 1  The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 2  The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 3

The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 4  The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 5  The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 6

The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 7  The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 8  Heart

The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 10  The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 11  The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 12