ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"

   นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" เส้นทางปั่นจากสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และปั่นกลับมายังสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา รวมระยะทาง ๒๘ กิโลเมตร และร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณอ่างสุระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

   โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนครราชสีมา ...

The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 1  The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 2  Blood

The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 4  The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 5  The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 6

The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 7  The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 8  BikeUnAiRak

The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 10  The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 11  The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 12