กองบิน ๑ จัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ราชการ Big Cleaning Day

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๑ จัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ราชการ Big Cleaning Day เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒
เนื่องในโอกาส พิธีพระบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณอาคารกองบังคับการกองบิน ๑
 ...

 

    

    Cleaning Day 1  Cleaning Day 2  Cleaning Day 3

 

    Cleaning Day 4  Cleaning Day 5  Cleaning Day 6

 

    Cleaning Day 7  Cleaning Day 8  Cleaning Day 9