กองบิน ๑ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ฯ ณ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา ...

 

  Ceremonial-ceremony-for-the-monk-making-merit-in-the-royal-coronation-ceremony 1  Ceremonial-ceremony-for-the-monk-making-merit-in-the-royal-coronation-ceremony 2  Ceremonial-ceremony-for-the-monk-making-merit-in-the-royal-coronation-ceremony 3


  Ceremonial-ceremony-for-the-monk-making-merit-in-the-royal-coronation-ceremony 4  Ceremonial-ceremony-for-the-monk-making-merit-in-the-royal-coronation-ceremony 5  Ceremonial-ceremony-for-the-monk-making-merit-in-the-royal-coronation-ceremony 6


  Ceremonial-ceremony-for-the-monk-making-merit-in-the-royal-coronation-ceremony 7  Ceremonial-ceremony-for-the-monk-making-merit-in-the-royal-coronation-ceremony 8  Ceremonial-ceremony-for-the-monk-making-merit-in-the-royal-coronation-ceremony 9