ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการกองบิน ๑ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

  โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ...

 

  King10 1  King10 2  King10 3

 

       King10 4  King10 5  King10 6