กองบิน ๑ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำกำลังพลจิตอาสากองบิน ๑ จำนวน ๕๐ คน ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัดโพธิ์ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

   โดยมี นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑, จิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๓/๖๒” จำนวน ๓ คน และประชาชนจิตอาสาจากอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๓/๖๒” ได้ชี้แจงเกี่ยวกับที่มาและประเภทของจิตอาสา, ความหมายของผ้าพันคอพระราชทาน “สีเหลือง”, ความหมายของหมวกพระราชทาน “สีฟ้า”, การผูกผ้าพันคอ, การสวมหมวกและถอดหมวก และบทบาทของประชาชนจิตอาสา ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นจิตอาสามากยิ่งขึ้น ณ วัดโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ...

 

 Jitasa 1  Jitasa 2  Jitasa 3

 

  Jitasa 4  Jitasa 5  Jitasa 6

 

 Jitasa 7  Jitasa 8  Jitasa 9