กองบิน ๑ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

   นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ช่อง ๑๑ ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ...

 

 Wishing-His-Majesty-The-King 1  Wishing-His-Majesty-The-King 2

Wishing-His-Majesty-The-King 3  Wishing-His-Majesty-The-King 4