กองบิน ๑ จัดอบรมเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนเข้ารับการบริจาคโลหิต

  กองบิน ๑ จัดอบรมเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนเข้ารับการบริจาคโลหิต โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา สภากาชาดไทย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่กำลังพลของกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนเข้ารับการบริจาคโลหิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
  โดยมี นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑, ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๑ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา กองบิน ๑ ...

 

   preparation-training-before-getting-blood-donation 1  preparation-training-before-getting-blood-donation 2  preparation-training-before-getting-blood-donation 3

 

   preparation-training-before-getting-blood-donation 4  preparation-training-before-getting-blood-donation 5  preparation-training-before-getting-blood-donation 6