ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
และคณะฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการจิตอาสา ๙๐๔ วปร. ภาค ๒

  พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ภาค ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

  โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณลานจอดหน้าหอบังคับการบิน กองบิน ๑ และร่วมรับฟังการบรรยายสรุปของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ภาค ๒ ณ ห้องประชุม ๑ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒ ...

 

 Volunteer 1  Volunteer 2  Volunteer 3  Volunteer 4