ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำกำลังพลจิตอาสากองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

   นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำกำลังพลจิตอาสากองบิน ๑ จำนวน ๕๐ คน พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน และเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ เครื่อง ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนา ฟื้นฟู และปรับภูมิทัศน์ลำตะคอง (หน้าประตูระบายน้ำมะขามเฒ่า) เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

   โดยมี พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมฯ ณ บริเวณหน้าประตูระบายน้ำมะขามเฒ่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ...

 

 Volunteer 1  Volunteer 2  Volunteer 3

 

  Volunteer 4  Volunteer 5  Volunteer 6

 

 Volunteer 7  Volunteer 8