กองบิน ๑ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำกำลังพลจิตอาสากองบิน ๑ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล และกิจรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่กองบิน ๑

    โดยมี นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ และกำลังพลจิตอาสากองบิน ๑ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ และ บริเวณบ้านพักอาศัยข้าราชการกองบิน ๑ ...

 

 volunteer-for-king 1  volunteer-for-king 2  volunteer-for-king 3

 

  volunteer-for-king 4  volunteer-for-king 5  volunteer-for-king 6

 

 volunteer-for-king 7  volunteer-for-king 8  volunteer-for-king 9

 

 volunteer-for-king 10  volunteer-for-king 11  volunteer-for-king 12

 

 volunteer-for-king 13  volunteer-for-king 14  volunteer-for-king 15