รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และรับโล่ งานบริจาคโลหิตและอวัยวะโครงการ MHeart สายโลหิต สายใจ “จิตอาสาบริจาคโลหิต ด้วยใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”

   นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และรับโล่ งานบริจาคโลหิตและอวัยวะโครงการ MHeart สายโลหิต สายใจ “จิตอาสาบริจาคโลหิต ด้วยใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมี ท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีฯ ณ Variety Hall ชั้น ๓ เดอะมอลล์นครราชสีมา ...

The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 1  The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 2  Blood

The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 4  The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 5  The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 6

The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 7  The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 8  Heart