น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินบริจาค และเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค.๖๒ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

great encouragement 1

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ในฐานะ ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้ ศบภ.บน.๑ ร่วมสนธิกำลังกับหน่วยงานในพื้นที่ช่วยเหลือเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๒ ณ บริเวณป่าต้นธูปฤาษี พื้นที่ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ...

fire rescue 10

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้ น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว รอง ผอ.ศบภ.บน.๑ นำข้าราชการและทหารกองประจำการ บน.๑ ออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่บ้านเกราและบ้านเกราพัฒนา ต.ใหม่ อ.โนนสูง จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค.๖๒ ...

help drought 12

คุณ พงศ์อุมา ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ประจำปี ๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย.๖๒ณ รร.บ้านไพล (ไตรมิตรสามัคคี) และประปาบ้านสระจันทร์ ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จว.นครราชสีมา ...

help water 10

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค.๖๒ ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา ...

Encouragement and Scholarship 5

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ในฐานะ ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้ น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ นำถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย พร้อมกับได้นำรถบรรทุกน้ำ ออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค.๖๒ ณ บ้านหนองบอน ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา ...

Help 1

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ในฐานะ ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้ จนท.ศบภ.บน.๑ นำกำลังพลเข้าซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย เมื่อวันที่ ๖ - ๑๐ พ.ค.๖๒ ณ บ้านหนองบอน ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา ...

Help 2 2

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ในฐานะ ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้ จนท.ศบภ.บน.๑ นำกำลังพล เข้าซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย
เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. - ๑ พ.ค.๖๒ ณ บ้านหนองกุงน้อย ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จว.นครราชสีมา ...

HP1 11

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ในฐานะ ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้ น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ นำถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย เมื่อวันที่ ๑ พ.ค.๖๒ ณ บ้านหนองกุงน้อย ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จว.นครราชสีมา ...

HP 1

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัย ณ พื้นที่ จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย.๖๒ ในการนี้ น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ บน.๑ ร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ใน จว.นครราชสีมา ให้การต้อนรับ ณ สนามบิน บน.๑ จว.นครราชสีมา ...

Welcoming the Privy Council 2