ผู้บังคับการกองบิน ๑ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบทุนการศึกษา
และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน 
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ...

 

        scholarship 1  scholarship 2  scholarship 3

 

        scholarship 4  scholarship 5  scholarship 6

 

           scholarship 7  scholarship 8  scholarship 9