หน่วยมิตรประชา กองบิน ๑ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชน ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
(บ้านนารีสวัสดิ์) ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ และเรืออากาศเอกหญิง มานิดา ศุภวงศ์ รักษาการประธานชมชมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ และทหารกองประจำการกองบิน ๑ ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 

    โดยจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์กีฬาชุดใหญ่ กิจกรรมสันทนาการ และนำกำลังพลพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกกองทัพอากาศ, วันกองทัพอากาศ
และวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ...

 

Helping people 1

 

Helping people 2  Helping people 3  Helping people 4

 

Helping people 5  Helping people 6  Helping people 7

 

Helping people 8  Helping people 9  Helping people 10

 

Helping people 11  Helping people 12  Helping people 13

 

Helping people 14  Helping people 15  Helping people 16