ผู้บังคับการกองบิน ๑ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบทุนการศึกษา
และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ...

 

   Foster 1  Foster 2  Foster 3

 

          Foster 4  Foster 5  Foster 6       

 

   Foster 7  Foster 8  Foster 9