เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

   นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ “สงกรานต์ ขับขี่ปลอดภัย มีน้ำใจ ใส่ใจกฎ ช่วยลดอุบัติเหตุ” เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒

   โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๑ ร่วมในพิธี ฯ ณ บริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมันการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวัสดิการกองบิน ๑ ...

 

  open-public-service-points 1  open-public-service-points 2  open-public-service-points 3


  open-public-service-points 4  open-public-service-points 5  open-public-service-points 6


  open-public-service-points 7  open-public-service-points 8  open-public-service-points 9