เสนาธิการกองบิน ๑ นำรถบรรทุกน้ำออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง

   นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ นำรถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกอโศกพร้อมกำลังพล ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยนำน้ำไปช่วยเหลือประชาชนจำนวน ๑๒,๐๐๐ ลิตร เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ บ้านหนองสะเดา ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ...

Help Drought 2  Help Drought 2  Help Drought 2

Help Drought 2  Help Drought 2  Help Drought 2

Help Drought 2  Help Drought 2  Help Drought 2