น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ในฐานะ ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้ จนท.ศบภ.บน.๑ นำกำลังพลออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ มี.ค.๖๒ 
ณ บ้านดอนนกเขา ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว จว.นครราชสีมา ...

ReliefCenter 16

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ.๖๒ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ

เขตการศึกษา ๑๑ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

scholarship 8

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๒ ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ...

scholarship 6

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ในฐานะ ผบ.ศบภ.บน.๑ เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๒ ณ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

Help Drought 1

น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ นำรถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกอโศกพร้อมกำลังพล ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยนำน้ำไปช่วยเหลือประชาชนจำนวน ๑๒,๐๐๐ ลิตร เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๒ ณ บ.หนองสะเดา ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

Help Drought2 2