พล.อ.อ.อภิสิทธิ์ จุลโมกข์ กรรมการอำนวยการฯ/ที่ปรึกษาฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร สวปอ.มส. รุ่นที่ ๑๐ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ และหอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ ...

ndc visited 1

พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. พร้อมด้วยคณะอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๓ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ.๖๒
ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ ...

RTAF 2

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา บก. UNITY GAME สร้างรอยยิ้ม รวมใจกัน เป็นหนึ่งเดียว เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ.๖๒ ณ บริเวณด้านหลังอาคาร บก.บน.๑ ...

UNITYGAME 12

น.อ.พิชญาณ อะสีติรัตน์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายกับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๙ ก.พ.๖๒ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ...

Meeting 2

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๖๒ ณ วิหารพระพุทธทีปังกร บน.๑ ...

MaghaPuja 2

พล.อ.อ.ศิริพล ศิริทรัพย์ หน.คณะ ฝสธ.ประจำ ผบช./ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อม ทอ. พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมด้านสิ่งแวดล้อม บน.๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๒
เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ.๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ ...

environment 1

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล ผสอ.กทน.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๖๒ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อหน่วยงาน อันจะทำให้เกิดขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ บน.๑ ณ ผสอ.กทน.บน.๑ ...

merit 1

น.อ.พิชญาณ อะสีติรัตน์ รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลแผนกขนส่ง บน.๑ เมื่อวันที่ ๘ ก.พ.๖๒ ณ ผขส.บน.๑ ...

Merit Transport 4

น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนา มทบ.๒๑ ครบรอบปีที่ ๘๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.๖๒ ณ บก.มทบ.๒๑ ...

Army 1

พ.ต.อ.กรธวัช สวัสดิ์โรจน์ ผกก.ฝ่ายวิทยบริการ วตร. พร้อมด้วยคณะอาจารย์ ผู้เข้ารับการอบรม และเจ้าหน้าที่ หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ ๑๑๙ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ.๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ และบริเวณลานจอดหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

pcedupol visited 9