รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒

   นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรม บรรพบุรุษเหล่านักรบไทยและทหารกล้า

   โดยมี พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ...

Thai Arms Forces Day  Thai Arms Forces Day  Thai Arms Forces Day

Thai Arms Forces Day  Thai Arms Forces Day  Thai Arms Forces Day

Thai Arms Forces Day  Thai Arms Forces Day  Thai Arms Forces Day