เจ้ากรมช่างอากาศ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ กองบิน ๑

  พลอากาศโท อภิรุม จันทรกุล เจ้ากรมช่างอากาศ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย ในสายวิทยาการช่างอากาศ กองบิน ๑ และหน่วยสมทบ ประจำปีงบประมาณ ๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและติดตามปัญหาการส่งกำลังและซ่อมบำรุงอากาศยาน ตลอดจนการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงของกองบิน ๑

  โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑, หน่วยซ่อมบำรุงอากาศยาน และหน่วยสมทบสังกัดกรมช่างอากาศ ...

Check 1  Check 2  Check 3

Check 4  Check 5  Check 6

 Check 7  Check 8  Check 9

Check 10  Check 11  Check 12

Check 13  Check 14  Check 15