ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๒

   นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ของหน่วยทหารในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ สำหรับพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล จัดขึ้นเพื่อให้นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน ทหารกองประจำการ และนักเรียนทหาร ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนฯ ได้เข้ากระทำการปฏิญาณตนฯ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่บุคคลซึ่งเข้ามารับราชการทหารจะต้องเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล จึงจะถือเป็นทหารที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง

   โดยมี พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีฯ ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ...

       

The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 1  The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 2  The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 3

The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 4  The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 5  The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 6

The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 7  The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 8  The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 9

The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 10  The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 11  The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 12