รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก
และอนุศาสนาจารย์ กองบิน ๑

 

  พลอากาศตรี เดชอุดม  คงศรี รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย ในสายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์
กองบิน ๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยได้รับนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และร่วมพิจารณาแก้ไขข้อขัดข้องของหน่วยในสายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ 

  โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ ...

    

    education 1  education 2  education 3

    education 4  education 5  education 6

    education 7  education 8  education 9