รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

 

     นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด และหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 

      โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมฯ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ...

meeting Coffee 1    

meeting Coffee 2  meeting Coffee 3  meeting Coffee 4

meeting Coffee 5  meeting Coffee 6  meeting Coffee 7