เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในการประชุมการฝึกงานในหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๖๒

 

  นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในการประชุมการฝึกงานในหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ควบคุมการฝึก, ผู้ช่วยผู้ควบคุมการฝึก, ครูฝึก และผู้เข้ารับการฝึก ตลอดจนวิธีการฝึกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ ...

    

  OJT 1  OJT 2  OJT 3  OJT 4