ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระโรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อหน่วยงานอันจะทำให้เกิดขวัญ และกำลังใจ ในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการโรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๑

    โดยมี นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๑
 ...

 

 Make merit 1  Make merit 2  Make merit 3

 Make merit 4  Make merit 5  Make merit 6

 Make merit 7  Make merit 8  Make merit 9