กองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๘๔
เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑

      นาวาอากาศเอก อนันต์ สร้อยฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๘๔ จำนวน ๒๘๕ คนเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

      โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณลานจอดหน้าหอบังคับการบิน กองบิน ๑ ...

 

 NCO84-visited 1  NCO84-visited 2  NCO84-visited 3

 NCO84-visited 4  NCO84-visited 5  NCO84-visited 6

 NCO84-visited 7  NCO84-visited 8  NCO84-visited 9