ผู้บังคับการกองบิน ๑ อบรมให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ อบรมให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ในการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการที่ดี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ ...

 

  Training-for-new-Officers 1  Training-for-new-Officers 2  Training-for-new-Officers 3


  Training-for-new-Officers 4  Training-for-new-Officers 5  Training-for-new-Officers 6


  Training-for-new-Officers 7  Training-for-new-Officers 8  Training-for-new-Officers 9