ผู้บังคับการกองบิน ๑ ตรวจเยี่ยมการต้อนรับทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ตรวจเยี่ยมการต้อนรับทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑ จำนวน ๖๓๐ คน เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ ...

 

  Welcome-the-military 1  Welcome-the-military 2  Welcome-the-military 3


  Welcome-the-military 4  Welcome-the-military 5  Welcome-the-military 6


  Welcome-the-military 7  Welcome-the-military 8  Welcome-the-military 9