พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๖๖ คน เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

   โดยมี นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ณ ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ ...

 

  promote 1  promote 2  promote 3


  promote 4  promote 5  promote 6


  promote 7  promote 8  promote 9