ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา
ให้แก่บุตรของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่บุตรของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองบิน ๑ ที่มีผลการเรียนดี และความประพฤติดี

   โดยมี นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ ...

 

  give-scholarships 1  give-scholarships 2  give-scholarships 3


  give-scholarships 4  give-scholarships 5  give-scholarships 6