กองบิน ๑ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เนื่องในงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี ๒๕๖๒”

   กองบิน ๑ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เนื่องในงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี ๒๕๖๒” เพื่อเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนา ตามแนวคิด “พุทธธรรม แก่นธรรม แก่นแท้” เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
  โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกพิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑
นำข้าราชการกองบิน ๑ เข้าร่วมพิธีฯ ณ มณฑลพิธี ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น ๓ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา
 ...

 

 Bucha 1  Bucha 2  Bucha 3

 

     Bucha 4  Bucha 5  Bucha 6