ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

   โดยมี นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และนาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัวกองบิน ๑ เข้าร่วมพิธีฯ ณ วิหารพระพุทธทีปังกร กองบิน ๑ ...

 

  Vesak-Day 1  Vesak-Day 2  Vesak-Day 3


  Vesak-Day 4  Vesak-Day 5  Vesak-Day 6


  Vesak-Day 7  Vesak-Day 8  Vesak-Day 9