พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๓๔ คน เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

    โดยมี นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ณ ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ ...

 

 Ceremony-of-the-decoration-of-the-official-rank 1  Ceremony-of-the-decoration-of-the-official-rank 2  Ceremony-of-the-decoration-of-the-official-rank 3

 

  Ceremony-of-the-decoration-of-the-official-rank 4  Ceremony-of-the-decoration-of-the-official-rank 5  Ceremony-of-the-decoration-of-the-official-rank 6

 

 Ceremony-of-the-decoration-of-the-official-rank 7  Ceremony-of-the-decoration-of-the-official-rank 8  Ceremony-of-the-decoration-of-the-official-rank 9

 

 Ceremony-of-the-decoration-of-the-official-rank 10