ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีแนะนำผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑

และพิธีประดับเครื่องหมายต้นสังกัดให้กับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีแนะนำผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้กับทหารกองประจำการ พร้อมทั้งได้ประดับเครื่องหมายต้นสังกัด ให้กับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑ จำนวน ๒๑๗ คน เพื่อให้ทหารกองประจำการที่เข้ารับราชการ ได้รู้จักผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

    โดยมี นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และทหารกองประจำการกองบิน ๑ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา กองบิน ๑ ...

 

 Introduce-the-Commander 1  Introduce-the-Commander 3

 

  Introduce-the-Commander 4  Introduce-the-Commander 6

 

 Introduce-the-Commander 7  Introduce-the-Commander 8  Introduce-the-Commander 9