เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือน
และประชาสัมพันธ์ กองบิน ๑

  พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะฯ จำนวน ๑๔ คน เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ กองบิน ๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

   โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ ...

 

 DCA-visited 1  DCA-visited 2  DCA-visited 3

 

  DCA-visited 4  DCA-visited 5  DCA-visited 6

 

 DCA-visited 7  DCA-visited 8  DCA-visited 9