รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในงานบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๕ ปี
พระเดชพระคุณ พระธรรมโสภณ

  นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในงานบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๕ ปี พระเดชพระคุณ พระธรรมโสภณ (โกศล สิรินฺธโร ป.ธ.๔) เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ (ธรรมยุต) เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
  โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๒๐๐ ปี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดสุทธจินดา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ...

 

   95th 1  95th 2  95th 3

 

   95th 4  95th 5  95th 6