รองผู้ช่วยทูตทหารออสเตรเลีย/กรุงเทพฯ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑

   นาวาโท Paul Welch รองผู้ช่วยทูตทหารออสเตรเลีย/กรุงเทพฯ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ และ นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง กองบังคับการกองบิน ๑ ...

 

   visited_ 1  visited_ 2  visited_ 3  visited_ 4