ผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางมาตรวจเยี่ยม กองบิน ๑

   พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย คุณพงศ์อุมา ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม กองบิน ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

   โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ และเรืออากาศเอกหญิง มานิดา ศุภวงศ์ รักษาการประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน กองบิน ๑ ...

Commander in Chief visited  Commander in Chief visited  Commander in Chief visited

Commander in Chief visited  Commander in Chief visited  Commander in Chief visited

Commander in Chief visited  Commander in Chief visited  Commander in Chief visited

Commander in Chief visited  Commander in Chief visited  Commander in Chief visited

Commander in Chief visited  Commander in Chief visited  Commander in Chief visited