พล.อ.ต.เดชอุดม คงศรี รอง จก.ยศ.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย ในสายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ บน.๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๒
เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ ...

education 2

พล.อ.ท.อภิรุม จันทรกุล จก.ชอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการช่างอากาศ บน.๑ และหน่วยสมทบ ประจำปีงบประมาณ ๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค.๖๒
ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑, หน่วยซ่อมบำรุงอากาศยาน และหน่วยสมทบสังกัดกรมช่างอากาศ ...

Check 3

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๒ ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours 8

น.อ.พิชญาณ อะสีติรัตน์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๒ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ...

Thai Arms Forces Day 2

พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผบ.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม บน.๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ม.ค.๖๒ ณ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

Commander in Chief visited 1

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๒ ณ สนามบิน บน.๑ จว.นครราชสีมา ...

Children s Day 62 10

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๖๑ สหกรณ์ออมทรัพย์ บน.๑ จำกัด เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๖๑ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ ...

Cooperative 2