น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี เหล่าอากาศ รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค.๖๒ ณ ค่ายลูกเสือ บน.๑ ...

Scout Training 1 62 7

พล.อ.อ.ภานุพงศ์ เสยยงคะ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ ในฐานะ ผู้แทน ผบ.ทอ.และ พล.อ.อ.ยูยู ซูทิสนา ผบ.ทอ.อินโดนีเซีย (Air Chief Marshal Yuyu Sutisna, Chief of Staff of the Indonesian Air Force) เป็นประธานร่วมในพิธีปิดการฝึกผสม Elang Thainesia XIX เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ลานจอดหน้าหอบังคับการบิน กองบิน ๑ ...

Closing Ceremony Elang Thainesia XIX 11

น.อ.ธันยวัต ชูส่งแสง ผอ.รร.นม.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๓ จำนวน ๒๖๓ คน เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๕ ส.ค.๖๒  ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑  ...

OTS visited 4

พล.อ.ต.พงษ์อำนาจ ผ่านภพ เสธ.สพ.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสรรพาวุธ บน.๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๒ และตรวจประเมินการควบคุมมาตรฐานการซ่อมบำรุง และความสมควรเดินอากาศสายงานสรรพาวุธ ณ บน.๑ และหน่วยสมทบ ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ ก.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ ...

arm visited 1

น.อ.อนันต์ ผาสุข เสธ.พธ.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพลาธิการ บน.๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค.๖๒  ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ ...

quarter visited 2

น.อ.ชัยณรงค์ พันธุ์เทศ รอง ผบ.ศลภ.คปอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าทหารถ่ายรูป จำพวกทหารลาดตระเวนทางอากาศ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ ...

air patrol visited 6

น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ เป็นเกียรติเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ ๒๙ ปี เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค.๖๒ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มทส. จ.นม. ...

29th SUT Anniversary 6

น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑ ของทหารกองประจำการ บน.๑ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค.๖๒ ณ สนามฝึก พัน.อย.บน.๑ ...

check the training section 1 5

น.อ.สุทธิชาติ จิตแกล้ว รอง จก.จร.ทอ. พร้อมคณะจเร สรุปผลการตรวจสอบประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้ และตรวจสอบมาตรฐานการบิน
และประเมินค่าหน่วยบิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑  ...

Work summary 6

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๘ คน และแต่งตั้งยศ จำนวน ๕ คน
เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค.๖๒ ณ ห้องโถง บก.บน.๑ ...

Wing1 6