น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ รับมอบแผ่นจารอักขระ ทอง เงิน นาก จากพระเดชพระคุณพระสาสนโสภณ (หลวงปู่ใหญ่ วัดสุทธจินดาวรวิหาร) เพื่อร่วมสร้างพระพุทธศาสดาประชานาถ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ และ ๑๐๐ ปี “เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ” พระบิดากองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค.๖๒ ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

100 years Prince Chakrabongse Phuwanat 2

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ นายอำพน  กิตติอำพน องคมนตรี พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ณ พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๖๒ ณ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

welcome the privy council 6

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการชั้นประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๖๒ ณ ห้องโถง อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ ...

promote 15

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ให้โอวาทแก่ นจอ. เหล่า สพ. ในโอกาสเข้ารับการฝึกงานในหน้าที่ เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๒ ณ บริเวณห้องโถงกองบังคับการ บน.๑ ...

atts armament apprentice 4

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑ นำข้าราชการชั้นสัญญาบัตร บน.๑ ฝึกทบทวนท่ามือเปล่าตามคู่มือฝึกพระราชทาน
เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๒ ณ บริเวณหน้าอาคารกองบังคับการ บน.๑ ...

F1 006

น.อ.ภานุ  รัตนนันทวาที รองผู้บัญชาการการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๘๐ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๒ ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม Star Fire บน.๑ และบริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

ncsc visited 7

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๒ ณ ห้องโถง อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ ...

promote the rank of commissioned officer 14

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการชั้นประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๒ ณ ห้องโถง อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ ...

promote the rank of noncommissioned officers 14

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ให้โอวาทแก่นักเรียนจ่าอากาศ เหล่าสื่อสาร ในโอกาสเข้ารับการฝึกงานในหน้าที่ เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๒ ณ บริเวณห้องโถง บก.บน.๑ ...

giving a speech to atts 3

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ปลูกฝังระเบียบวินัย และค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ ให้แก่กำลังพลสังกัดกองบังคับการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๒ ณ บริเวณหน้า บก.บน.๑ ...

F16 004