น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ พล.ต.อ.วิระชัย  ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. และคณะฯ เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๒ ณ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

W1ngOne 005

พล.ต.ชำนาญ  ช้างสาต ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๒ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๒
โดยมี น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑, น.อ.ภาสกร  ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑ และ น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ ให้การต้อนรับ
ณ ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ และบริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

thaindc visited 11

น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง กองบิน ๑ โอเพ่น ครั้งที่ ๑ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย.๖๒ ณ สนามกีฬาเปตอง บน.๑ ...

petanque competition 9

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๖๒ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทหารใหม่ในส่วนของกองพันทหารอากาศโยธิน บน.๑ โดยมี น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑, น.อ.ภาสกร  ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑, น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ และ น.ท.ปริญญา  ดอกไม้ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน บน.๑ ร่วมตรวจเยี่ยม ณ กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๑ ...

visiting the new military training unit 1

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ตรวจเยี่ยมการฝึก และให้โอวาทแก่กำลังพล กองพันสวนสนามที่ ๒๒ กรมสวนสนามที่ ๖ ซึ่งจัดจากกองพันทหารอากาศโยธิน บน.๑ ที่จะเข้ารับการฝึกรวมการที่ บน.๒ เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร - ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และวันกองทัพไทย เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๖๒ณ กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๑ ...

check out the training 8

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา ผบ.ตร. และคณะฯเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๖๒ ณ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

welcomed royalthaipolice 5

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขัน “วิทยุการบิน” มินิวอลเลย์บอลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสให้แก่เยาวชนของชาติแสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอล และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อห่างไกลยาเสพติด ณ ศูนย์การค้า เทอร์มินอล ๒๑ โคราช อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

aviation radio mini volleyball royal cup competition 8

น.อ.ภาสกร  ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และ พนักงานราชการ เข้ารับฟังประชาสัมพันธ์การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๖๒ เพื่อให้ ข้าราชการ ลูกจ้าง และ พนักงานราชการ ได้รับความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพอากาศ ณ ห้องประชุม BLUE SKY กองบิน ๑ ...

funeral assistance 11

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด บน.๑ เพื่อชี้แจงนโยบาย ผบ.ทอ. พุทธศักราช ๖๓, ยุทธศาสตร์การพัฒนา บน.๑ เเละผลการปฏิบัติภารกิจของ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๖๒ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ ...

meeting to explain the policy of the commander in chief rtaf 1

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๖๒ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๖๒ โดยมี น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑, น.อ.ภาสกร  ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑ และ น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมการประชุมฯ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ ...

general meeting of savings cooperatives 4