แผนการจัดซื้อจัดจ้างสร้างจุดรวบรวมขยะมูลฝอย ขนาดใหญ่ จำนวน ๙ จุด ที่ บน.๑

download