สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงนอนชั้นเดียว พัน.อย.บน.1 จว.นครราชสีมา

download

สอบราคาจัดซื้อชั้นวางพัสดุชนิดเหล็กพับขนาด ๑๒๐x๕๐x๒๐๐ ซม.จำนวน ๑๒๐ ที่

download

สอบราคาจ้างรื้อถอนอาคารบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ๒ ครอบครัว จำนวน 14 หลัง

download

สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๓๒ บน.๑

download