สอบราคาจ้างรื้อถอนอาคารบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ๒ ครอบครัว จำนวน 14 หลัง

download